Vertrouwenspersoon

Voorkom nadelige gevolgen

In elke organisatie en op alle niveaus kunnen er ongewenste gedragingen plaatsvinden. Dit kan ervoor zorgen dat werknemers zich onveilig voelen, werkplezier verliezen, arbeidsprestaties achteruit gaan en ze zelfs ziek worden. Deze nadelige gevolgen treffen niet alleen het persoonlijke leven van de medewerker, maar kunnen dus ook de hele organisatie beïnvloeden.

Wat is ongewenst gedrag?

• Ongewenste omgangsvormen

Bij ongewenste omgangsvormen op het werk gaat het om ongewenst gedrag in onderlinge verhoudingen/contacten tussen mensen op de werkvloer. Er is sprake van ongewenste omgangsvormen zodra één van de betrokkenen het zo ervaart:
• Intimidatie
• Pesten
• Agressie en geweld
• Discriminatie
• Seksuele intimidatie

• Niet integer handelen

Vertrouwenspersoon

Het aanstellen van een LVV-gecertificeerd vertrouwenspersoon kan de organisatie ondersteunen bij het verbeteren van het beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting en het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit heeft vervolgens een preventieve werking.

Drie hoofdtaken

De vertrouwenspersoon heeft drie belangrijke taken:

  • Opvang en begeleiden van de medewerker
  • Voorlichten en informeren van de organisatie
  • Adviseren van het bestuur/management

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een vertrouwenspersoon aan te stellen, dient de werkgever wel beleid te creëren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te beperken of te voorkomen. Het risico op psychosociale arbeidsbelasting door ongewenst gedrag moet in de RI&E zijn opgenomen. Organisaties hebben de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij bijdragen aan de wetgeving rond psychosociale arbeidsbelasting. Het doel is in ieder geval om stress en andere psychosociale ongemakken op de werkvloer te voorkomen.

error: Beschermde inhoud