Algemene voorwaarden Counseling

Susan Wevers (eigenaar van Heel normaal en hierna te noemen ‘counselor/therapeut’) is aangesloten bij beroepsvereniging Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT). Heel normaal voldoet aan de Wkkgz en is aangesloten bij geschilleninstantie GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten).

Belang van reguliere gezondheidszorg

De behandelingen/therapieën van Heel normaal zijn ter aanvulling op reguliere gezondheidszorg en zijn geen vervanging hiervan. Neem bij aanhoudende of ernstige gezondheidsklachten eerst contact op met je (huis)arts, psychiater, psycholoog of  andere BIG-geregistreerde behandelaar!

Aansprakelijkheid

Ben je al onder behandeling in de reguliere gezondheidszorg? Een consult of traject bij Heel normaal kan hierop een mooie aanvulling zijn. Zorg in dat geval voor toestemming van je (huis)arts, psychiater, psycholoog of andere BIG-geregistreerde behandelaar. Het is noodzakelijk je medische geschiedenis en eventuele gezondheidsproblemen volledig en eerlijk te communiceren, om jouw veiligheid te kunnen waarborgen en je de meest passende complementaire zorg te bieden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van onze behandelingen zonder eerst regulier medisch advies in te winnen. Door het aangaan van een behandelovereenkomst bij Heel normaal erken je dat je op de hoogte bent van de algemene voorwaarden en ermee instemt.

Deze hulpverlening is niet geschikt voor mensen met psychiatrische stoornissen, verslavingen of zelfdestructieve neigingen, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door je arts/BIG geregistreerde behandelaar. Neem in zulke gevallen contact op met je behandelaar of (huis)arts en/of laat je doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater.

De counselor/therapeut aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor cliënten die zonder toestemming onder deze omstandigheden een traject aangaan. Raadpleeg bij twijfel een psycholoog of psychiater voor een diagnose.

Toewijding

Als cliënt van Heel normaal mag je erop rekenen dat de counselor/therapeut zich volledig inzet om jouw traject tot een succes te maken. Van jou als cliënt wordt ook verwacht dat je je volledig toewijdt en je voor 100% inzet. Door zorgvuldig met elkaar om te gaan, bouwen de counselor/therapeut en jij de noodzakelijke vertrouwensband op.

Ethische Code

Een counselor/therapeut werkt onder een ethische code. Heel normaal volgt uiteraard ook deze code, die zes basiswaarden omvat met als hoofdregel: Handel altijd in het belang van je cliënt.

Verantwoordelijkheid

Tijdens het traject doet de counselor/therapeut er alles aan om jouw veiligheid te garanderen. Counseling is hulpverlening en uitbuiting, in welke vorm dan ook, is nooit toegestaan. Ongeacht de setting of het tarief, werkt de counselor/therapeut altijd volgens de hoogste ethische standaarden.

Anti-discriminatieregels

De counselor/therapeut moet zich bewust zijn van eventuele vooroordelen en stereotypen. De counselor/therapeut handhaaft altijd een anti-discriminerende houding en gedrag.

Vertrouwelijkheid

De counselor/therapeut biedt het hoogste niveau van vertrouwelijkheid, omdat hij jouw privacy respecteert. Dit bouwt de noodzakelijke vertrouwensband op voor effectieve counseling en therapie.

Contracten

De counselor/therapeut maakt de condities en voorwaarden waaronder hij counseling biedt vooraf duidelijk aan jou als cliënt. Bij veranderingen hiervan wordt altijd eerst overeenstemming met jou bereikt.

Grenzen

De counselor/therapeut stelt duidelijke grenzen tijdens en rond de counselingsrelatie en houdt zich hieraan. Hij houdt altijd rekening met de effecten van overlappende, dubbele en/of bestaande relaties.

Competentie

De counselor/therapeut werkt continu aan de kwaliteit van zijn werk, verbetert zijn competenties en blijft binnen de grenzen van zijn bekwaamheid. Regelmatig maakt hij gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie om zijn werk te verbeteren.

Vertrouwenspersoon

Susan Wevers is als LVV-registervertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV).

error: Beschermde inhoud