Ongewenst gedrag op de werkvloer

Ongewenst gedrag op de werkvloer:
zorgwekkende cijfers

In een recent onderzoek van CNV onder 2700 werkenden in Nederland komt naar voren dat ruim een kwart van de werkende bevolking (27%) te maken heeft met ongewenst gedrag op de werkvloer. Het onderzoek onthult schokkende cijfers, waarbij 16% van de respondenten aangeeft getreiterd te worden door hun leidinggevende. CNV-voorzitter Piet Fortuin noemt deze cijfers “bizar” en benadrukt de noodzaak van maatregelen om een gezonde werkomgeving te waarborgen.

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Treiteren, roddelen, uitlachen: enkele vormen van ongewenst gedrag, dat volgens het CNV-onderzoek bij bijna een derde van de werkenden voorkomt. De impact van pestgedrag op de werkplek is aanzienlijk met 2,6 miljoen werkenden die hiermee te maken hebben. Voorzitter Piet Fortuin benadrukt dat het onacceptabel is dat de werkplek voor zoveel mensen een kwelling is.

Pestende leidinggevenden en machtsverhoudingen

Opvallend is dat bij 1 op de 6 werknemers de leidinggevende pestgedrag vertoont. Fortuin noemt dit “dubbel fout”, omdat leidinggevenden juist verantwoordelijk zijn voor het creëren van een veilige en prettige werkplek. Pestgedrag van leidinggevenden maakt het werkende leven moeilijk en plaatst werknemers in een onmogelijke positie, waarbij machtsverhoudingen de werknemer vogelvrij laten.

Zerotolerance beleid en kosten van pestgedrag

Het onderzoek onthult dat meer dan de helft van de werknemers aangeeft dat er op de werkvloer niet wordt opgetreden tegen pesten of grensoverschrijdend gedrag. Een kwart van de respondenten geeft aan dat pesters wegkomen met hun gedrag. Fortuin benadrukt de noodzaak van een zerotolerance beleid tegen pestgedrag, omdat tolerantie ervan een dure grap is voor werkgevers. Pesten kost namelijk miljarden euro’s aan ziekteverzuim terwijl in tijden van personeels­tekorten werkgevers zich geen verlies van medewerkers kunnen veroorloven.

Vertrouwenspersonen en pleidooi voor pestprotocol

Het onderzoek wijst ook uit dat 16% van de respondenten aangeeft dat er geen vertrouwenspersoon op het werk aanwezig is. Volgens Fortuin is die een cruciale factor en moeten werkgevers, snel een vertrouwenspersoon aanstellen. Ook pleit het CNV voor de implementatie van een pestprotocol op de werkvloer, waarin duidelijkheid is over acceptabel en onacceptabel gedrag. In een derde van de gevallen is zo’n protocol nog niet aanwezig.

Actie nodig voor een respectvolle werkomgeving

De resultaten van het CNV-onderzoek maken duidelijk dat er dringend actie nodig is om een respectvolle en veilige werkomgeving te waarborgen. Het pleidooi voor een zerotolerance beleid, de aanstelling van vertrouwens­personen en de implementatie van een pestprotocol zijn essentiële stappen om de negatieve impact van pestgedrag op de werkvloer te verminderen en een gezonde werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen.

Bron: CNV

error: Beschermde inhoud