Privacy en persoonsgegevens

Heel normaal respecteert de privacy en persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en cliënten en gaat hier zorgvuldig mee om. Zij verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor het vervullen van haar taken. Deze gegevens zijn te allen tijde op te vragen, aan te passen en te verwijderen en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

error: Beschermde inhoud