Privacyverklaring en cookiebeleid

Privacy en persoonsgegevens

Heel normaal respecteert de privacy en persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en cliënten en gaat hier zorgvuldig mee om. Zij verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor het vervullen van haar taken. Deze gegevens zijn te allen tijde op te vragen, aan te passen en te verwijderen en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

 

Cookiebeleid

Heel normaal heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten met betrekking tot Google Analytics. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers. Tevens zijn de IP-adressen geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een individueel persoon. De gegevens die verkregen worden via deze analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen, waaronder ook Google zelf.

Heel normaal gebruikt een cookie van Google Analytics voor:

 

    • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
    • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de website
    • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
    • Het optimaliseren van de website

Door de browsergeschiedenis volledig te wissen, zijn deze cookies na bezoek van de website eenvoudig van de computer te verwijderen.

Heel normaal

error: Beschermde inhoud